Category: Other Foreign Language

Sort

Showing 1-17 of 17

Tekstregister Op De Werken Van Dr. A Kuyper

By: A Rolloos; H. Hasper Jr.

Price: $30.00

Publisher: Amersfoort, Van Der Want & Co: 1906

Seller ID: 058296

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


De Praedestinatieleer Van Augustinus, Thomas Van Aquino en Calvijn (From the library of Morton H. Smith)

By: Andries Derk Rietema Polman

Price: $25.00

Publisher: Franeker, Bakker & Krol: 1936

Seller ID: 041378

Binding: Paperback

Condition: Very Good -


Hermeneutiek Ten Dienste Van De Bestudeering Van Het (From the Library of Morton H. Smith) First Edition

By: Dr. F. W. Grosheide

Price: $40.00

Publisher: Amsterdam, H. A. Van Bottenburg: 1929

Seller ID: 040597

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Hedendaagsche Moraal (From the Library of Morton H. Smith)

By: Dr. H. Bavinck

Price: $50.00

Publisher: Kampen, J. H. Kok: 1902

Seller ID: 041369

Binding: Hardcover

Condition: Very Good +


Sondag Die Sabbat (Fromthe Library of Morton H. Smith)

By: Dr. Nik Lee

Price: $25.00

Publisher: Pretoria, N. G. Kerkboekhandel: 1975

Seller ID: 040650

Binding: Paperback

Condition: Very Good


Image for A Comparative Grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German, and Sclavonic Languages (3 Volumes Complete)

A Comparative Grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German, and Sclavonic Languages (3 Volumes Complete)

By: Franz Bopp; Edward B. Eastwick [Translator]

Price: $175.00

Publisher: London, Williams and Norgate: 1856

Seller ID: 064060

Binding: Hardcover

Condition: Very Good +


Image for Sagan om Didrik af Bern

Sagan om Didrik af Bern

By: Gunnar Olof Hylten-Cavallius

Price: $45.00

Publisher: Stockholm, P.A. Norstedt & Soner: 1850

Seller ID: 063973

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


De Wetenschap der H. Godgeleerdheid; De Katholiciteit Van Christendom En Kerk; De Algemeene Genade (From the library of Morton H. Smith)

By: H. Bavinck

Price: $200.00

Publisher: Kampen, G. Ph. Zalsman: 1883 / 1888 / 1894

Seller ID: 058295

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Uitlegging Op Den Eersten En Tweeden Zendbrief Van Paulus Aan De Thessalonicensen (Vijfde Deel); Uitlegging Op Den Zendbrief Van Paulus Aan Timotheous, Titus, en Filemon (Zesde Deel); Uitlegging Op Den Zendbrief Aan De Hebreen (Zevende Deel); Uitlegging Op De Algemeene Zendbrieven (Achtste Deel) From the library of Morton H. Smith

By: Johannes Calvijn; A.M. Donner, Translator

Price: $75.00

Publisher: Leiden, Bij D. Donner: 1890 / 1891 / 1892

Seller ID: 058298

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


De Dienst der Prediking (From the Library of Morton H. Smith)

By: K. Dijk

Price: $17.50

Publisher: Kampen, J. H. Kok N. V. Kampen: 1955

Seller ID: 040582

Binding: Hardcover

Condition: Good +


De Openbaring van Johannes en het sociale leven (From the Library of Morton H. Smith)

By: K. Schilder

Price: $20.00

Publisher: Delft, W.D. Meinema, Delft: 1925

Seller ID: 041377

Binding: Hardcover

Condition: Very Good +


De Heidelbergsche Catechismus: Toegelicht Door (From the Library of Morton H. Smith) 4 volumes

By: K. Schilder

Price: $300.00

Publisher: Oosterbaan & Le Cointre: 1947

Seller ID: 041475

Binding: Hardcover

Condition: Very Good +


Grundlagen der Dogmatik (2 volumes) From the Library of Morton H. Smith

By: Otto Weber

Price: $100.00

Publisher: Holland, Moers, Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins: 1959

Seller ID: 040850

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Bibliografie betreffende den Bijbel, den godsdienst, het Christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz., 1882-1933 (From the Library of Morton H. Smith) First Edition

By: P. H. Muller

Price: $25.00

Publisher: Lochem, De Tijdstroom: 1935

Seller ID: 041747

Binding: Hardcover

Condition: Very Good +


Introuductory Hebrew Grammar (From the Library of Morton H. Smith) First Edition

By: R. Laird Harris

Price: $40.00

Publisher: Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans: 1950

Seller ID: 041781

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Bizondere Canoniek: Van De Boeken Van Het Nieuwe Testament (Deel I, Historische Boeken; Deel II, Brieven - Openbaring) From the library of Morton H. Smith)

By: S. Greijdanus

Price: $35.00

Publisher: Te Kampen, J.H. Kok N.V.: 1947

Seller ID: 058282

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


SPN (Seminario Presbiteriano Do Norte) Cem Anos: Voce Faz Parte Desta Historia (Portuguese) From the Library of Morton H. Smith

By: Silvandro Cordeiro Fonseca

Price: $40.00

Publisher: Pernambuco, Brazil, Self-Published: 1999

Seller ID: 058637

Binding: Paperback

Condition: Near Fine